Kwaliteit

De Young Talent Company vindt borging van kwaliteit essentieel. We hebben onze werkwijze beschreven en vastgelegd. De Young Talent Company is gecertificeerd voor de volgende kwaliteit standaarden:  

NEN 4400-1

De NEN norm 4400-1 bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van detacheringsbureaus en onderaannemers. Er wordt getoetst of deze organisaties aan alle verplichtingen uit arbeid voldoen. Het gaat om:

  • Tijdige, juiste en volledige afdracht van loonheffingen en omzetbelasting
  • Administreren van identificatiedocumenten
  • Uitvoeren van identiteitscontrole en controle op gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland

Op de website van de SNA (Stichting Normering Arbeid) wordt bijgehouden welke ondernemingen aan deze norm voldoen. Essentium is ook getoetst en voldoet aan de boven gestelde normen.

VCU certificering

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzend- en Detachering organisaties. Het certificaat is bedoeld voor bedrijven die werken met VCA-gecertificeerde organisaties met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om bedrijven waarbij constructie- of onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen.

Het certificaat geeft aan dat er een procedure is voor het VG-beheersysteem. Lees meer informatie over VCU of VCA op de website van de SSVV (Stichting Samenwerken Voor Veiligheid).

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Het geeft aan dat een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klant, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en aan de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Op de website van ISO kun je meer lezen over de organisatie en de kwaliteitsnorm. 

  • Zeg wat je doet
  • Doe wat je zegt
  • Bewijs het